Fremtiden velges nå

Klimavalgalliansen er en partipolitisk uavhengig allianse med 70 organisasjoner som mobiliserer for å få klima høyere opp på den politiske dagsorden. Vi krever:

  • Kutt norske utslipp i tråd med Paris-avtalens målsettinger og klimapanelets anbefalinger
  • Vis solidaritet og klimarettferdighet
  • Skap rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber nå
  • Brems norsk oljeutvinning
  • La folket bli en del av løsningen
  • Invester i klimaløsningene

#Klimavalg19 – gi din støtte og din stemme til de klimastreikende!

På 9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Les mer om Klimavalgalliansens planer her.