Nasjonale klimavettregler 2017

En idébank og et bidrag til inspirasjon for klimainnholdet i partiprogram 2017–2021

Høsten 2017 holdes første stortingsvalg etter at Norge sluttet seg til klimaavtalen fra Paris.
Mens andre land vi gjerne sammenlikner oss med har redusert sine klimagassutslipp, har norske klimagassutslipp økt!
Gjennom de Nasjonale Klimavettreglene ønsker Klimavalgalliansen å inspirere alle partier til viktige politiske grep som
Norge kan gjennomføre for å komme i gang med rask reduksjon av Norges klimagassutslipp og påvirke i riktig retning internasjonalt. Klimavettreglene er spredd til alle partier i forbindelse med deres arbeid med nye partiprogrammer.

Last ned klimavettreglene på PDF

 

klimavettregler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange av tiltakene som foreslås her, kan også bidra til økonomisk gevinst og næringsutvikling. Både engasjerte borgere og politikere har muligheten til å bidra i arbeidet med å omstille Norge. De Nasjonale Klimavettreglene bør inkluderes i partiprogrammene og i den nye regjeringens politikk etter valget.