Klimapilgrim2015 7.juni – 16.august

Klimaendringene truer skaperverket og menneskeheten, og rammer de fattige i verden hardest.

Gjennom Klimapilegrim 2015 vil vi fortelle beslutningstakere i Norge og globalt at vi trenger en rettferdig internasjonal klimaavtale for å stanse klimaendringene.Bli med på en vandring for klimarettferdighet frem mot klimatoppmøtet i Paris!

Klimapilegrim 2015 er en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet. Gjennom pilegrimsvandringer over hele landet inviteres det til refleksjon over menneskets avhengighet av Skaperen, skaperverket og hverandre, samtidig som det mobiliseres til å ta vare på skaperverket.

 

Pilegrimsreisen starter på Svalbard/Nordkapp på Skaperverkets dag den 7. juni og beveger seg gjennom Nord-Norge, via Trondheim på Olavsfestdagene og til Oslo 16. august. I tillegg vil det være en rute som går langs kysten fra Stavanger mot Trondheim. Underveis legges det opp til stopp med dialogmøter, seminarer og forskjellige aktiviteter. Her kan ditt lokalsamfunn være med på vandringen og lage arrangement.

 

Klimapilegrim 2015 er en del av en internasjonal, tverrkirkelig mobilisering for en rettferdig klimaavtale i Paris. Under Klimapilegrim 2015 vil det derfor samles inn underskrifter med budskap om at Norge må bidra med mindre utslipp og mer penger til klimatiltak i utsatte land.

 

Vil du høre mer om Klimapilegrim 2015 og de ulike etappene?
Vil du arrangere en etappe på ditt hjemsted?  Se nettsider http://www.klimapilegrim.no/ Ta kontakt med Per Ivar Våje, prosjektkoordinator for Skaperverk og bærekraft, piv@kirken.no eller Idun Moe, konsulent for Klimapilegrim 2015,  klimapilegrim2015@gmail.com

 

– Bli med på en reise for global rettferdighet i sommer!

 

Lik Klimapilegrim 2015 på facebookog hold deg jevnlig oppdatert på nyheter.

 

Initiativtakere til mobiliseringen: Kirkens Nødhjelp, Den norske kirke, Norges Kristne Råd, Skaperverk og bærekraft, KFUK/KFUM, Nasjonalt Pilegrimssenter, Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) og Changemaker. Med i arbeidsgruppen for mobiliseringen er også Frikirkens Klimautvalg