Tidligere klimavalg

Klimavalgalliansen har en felles plattform som danner grunnlag for de ulike aktiviteter.
Dette er videreføring av alliansen Klimavalg2013.

 

En av de store milepælene for Klimavalgalliansen er kommune- og fylkesvalget i september 2015.

Klimavalgalliansen jobber systematisk for at klima kommer høyest mulig opp på den politiske agendaen foran valget og gjenspeiles i konkrete  og effektive tiltak i etterkant.

Under denne menyen, Tidligere Klimavalg,  finner du hovedaktiviter i Klimavalgalliansen som bygger opp mot valget i 2013, 2015 og opp mot Paris 2015.