Konferanse: Broen til fremtiden 13.mars

Kampanjen «Brems norsk oljeutvinning – 100 000 klimajobber nå!» er en direkte oppfordring til regjeringen og hele det politiske miljøet om å sette i gang en politisk styrt omstilling til et miljøvennlig og bærekraftig samfunn.

 

Innen mars 2015 vil et bredt spekter av nordmenn ha gjort et krafttak for klima og arbeidsliv, og samlet inn 100 000 underskrifter bak kravet. Underskriftene vil overrekkes sentrale myndigheter under neste års konferanse: Broen til framtiden 2015.

 

DSCN8227

Norge er verdens tredje største oljeeksportør, og dermed en betydelig del av klimaproblemet. FNs klimapanel er tydelige på at store mengder fossil energi må forbli urørt, og da er ligger det i Norges historiske ansvar å også kutte i vår petroleumsutvinning. Noe annet vil være usolidarisk med de som allerede rammes av klimaendringer.

Et poeng er at Norges oljerikdom gjør oss godt rustet til å ta store grep for å kutte klimagassutslipp og starte en bærekraftig omstilling. Et annet poeng aktørene i oljedebatten ofte ser ut til å enten glemme eller utelate er at det også isolert sett er i Norges egen økonomiske interesse å starte en slik omstilling nå.

 

Signer oppropet og bli med på konferansen!