Kommunale klimavettregler 2015

KLIMAVETTREGLENE FINNER DU HER

OG HER kan du generere et brev til dine lokalpolitikere om å følge klimavettreglene!

I desember 2015 samles verdens ledere i Paris for å sikre felles målsetninger og tiltak for å hindre en katastrofal global oppvarming på over to grader. I september samme år er det kommune- og fylkesvalg i Norge.

8 regler

Som lokalpolitiker er din oppgave å sørge for at partiet ditt går til valg med en god klimapolitikk. Her finner du derfor informasjon om viktige klimatiltak som din kommune kan gjennomføre. Klimavettreglene, som er utarbeidet av Klimavalgalliansen, bør inkluderes i partiprogrammet som ditt parti går til valg på. Klimavalgalliansen har også utarbeidet en folder med en sjekkliste basert på klimavettrelene som vil deles ut i stor skala foran valget. Denne oppfordrer vi alle til å bruke aktivt i debatter og ved stands foran valget og sjekke hvor god partipolitikken til ditt parti er før du gir din dyrbare stemme ved valget. Folderen kan også bestilles ved å ta kontakt på klimavalgalliansen@gmail.com.

Kommunene er helt sentrale klimaaktører. Både som politiske aktører, tjenesteytere, eiendomsbesitter, byggherrer og ansvarlige for planlegging og tilrettelegging for gode lokalsamfunn, kan kommunene utgjøre en enorm grønn kraft.

 

Frem mot valget i 2015 vil vi i Klimavalgalliansen gjøre alt vi kan for å sette klima høyt på den politiske agendaen. Klimavettreglene spres nå til alle lokalallianser, internt i organisasjonene og til alle de folkevalgte i hele landet. I løpet av våren 2015 vil vi utruste folket til å etterspørre klimavettreglene hos sine parti.

Det er ingen grunn til å vente – klimaet trenger deg, og stadig flere velgere vil kreve det av deg – sett i gang arbeidet nå, ivareta klimavettreglene i ditt partiprogram!

KLIMAVETTREGLENE FINNER DU HER
OG HER kan du generere et brev til til dine lokalpolitikere om å følge klimavettreglene!