Klimavalg 2019

Klimavalg 2019

Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg mandag 9. september 2019. Klimavalgalliansen vil som alltid sette klima og miljø på dagsorden!

Nasjonal aksjonshelg for et klimavalg – fredag 30. august til søndag 1. september

Det blir en nasjonal aksjonshelg fredag 30. august til søndag 1. september. Vi oppfordrer alle organisasjoner og personer som bryr seg om klima til å arrangere aktiviteter den helgen, men også i hele valgkampen.

På fredag 30. august finner Klimabrølet sted i Oslo – en stor mobilisering i hovedstaden for klima før valget. Dette blir en del av Klimavalgalliansens aksjonshelg. Vi vil også ha aktivitet i hele landet. Hvis du vil arrangere noe eller høre mer kan du sende epost til klimavalgalliansen@gmail.com.

Klimavettreglene

Klimavalgalliansen har produsert Klimavettreglene – et hefte med 8 tips for kandidater og alle som ønsker at kommunen skal klare overgangen til et lavutslippssamfunn på best mulig måte.