Klimavalg 2019

Klimavalg 2019 #StemForFramtida

Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg mandag 9. september 2019.

Klimavalgalliansen oppfordrer alle til å delta i en nasjonal aksjonshelg for et klimavalg – fredag 30. august til søndag 1. september !


Hvis du vil arrangere noe eller høre mer kan du sende epost til klimavalgalliansen@gmail.com.

Nasjonal skolestreik for klima og Klimabrølet – fredag 30. august

Gi din stemme til framtida! #Klimavalg2019

I 2018 og 2019 har ungdommer vist veien med klimastreikene.

Det blir ny nasjonal skolestreik for klima fredag 30. august for å sette klima på dagsorden i kommunevalget.

Voksne bør vise at de tar utfordringen fra ungdommer på alvor og lytter til streikende ungdommers krav når de velger hvilket parti de skal stemme for.

De 70 organisasjonene i Klimavalgalliansen støtter klimastreikens krav og ber andre voksne gjør det samme på fredag 30. august!

Slik kan du støtte klimastreiken:

– MØT OPP OG VIS STØTTE: Du finner en oversikt over alle planlagte streiker på https://www.facebook.com/events/1337025446453939/

– GI PRAKTISK HJELP: Hjelp til med praktiske hensyn før og på dagen, f. eks. ved å være streikevakt, lage måt/drikke til streikerne osv.

– SI IFRA OG SNAKK MED ANDRE : Si klart ifra til dine barn eller ungdom at du vil støtte dem hvis de velger å streike. Snakk med andre foreldre og/eller skolen om klima og streiken.

– STEM FOR KLIMA: Voksne kan stemme for framtida til de som ikke ennå har stemmerett.  Vis at du gir din stemme til barna som streiker for klima – ta og del bilder i sosiale medier med hashtaggen #Klimavalg2019.

Klimabrølet i Oslo og andre steder

På fredag 30. august finner Klimabrølet sted i Oslo – en stor mobilisering i hovedstaden for klima før valget.

Klimavettreglene

Klimavalgalliansen har produsert Klimavettreglene – et hefte med 8 tips for kandidater og alle som ønsker at kommunen skal klare overgangen til et lavutslippssamfunn på best mulig måte.