Lunsjseminar om nedbygging av oljevirksomheten

24 Jul Lunsjseminar om nedbygging av oljevirksomheten

Naturvernforbundet inviterer til åpent seminar om “Norges oljepine – hvorfor Norge bør vise vei for en kontrollert nedbygging av fossil energiproduksjon”. Norge har fått æren av å være det første landet som den internasjonale klimarapporten «The Sky’s Limit – Why the Paris Climate Goals Require a Managed Decline of Fossil Fuel Production» gjør en nasjonal studie på.

Onsdag 9. august lanseres rapporten i Oslo, presentert av forfatterne fra Oil Change International. I tillegg kommer flere kjente internasjonale miljø- og menneskerettighetsaktivister, som Lidy Nacpil, direktør for organisasjonen Jubilee South Asia Pacific, og Tara Houska fra Honor the Earth, som vil diskutere hvorfor verden nå retter sine øyne mot olje- og gassnasjonen Norge.

Da hovedrapporten «The Sky’s Limit» ble lansert i fjor, fikk den stor internasjonal oppmerksomhet. Den konkluderte blant annet med at også bruken og produksjon av gass må begrenses dersom vi skal kunne nå klimamålene fra Parisavtalen, og at det som allerede er i produksjon i dag av fossil energi, er nok til å bryte med klimamålene fra Paris. Rapporten baserer seg på tall fra det Internasjonale Energibyrået, FNs klimapanel og et av verdens fremste olje- og gassanalysefirmaer, Rystad Energy.

Seminaret finner sted i hovedrommet på Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6, fra kl. 12.00-14.00. Det blir gratis lunsj. Oppdatert program vil komme når det nærmer seg. Se Facebook-arrangementet: https://www.facebook.com/events/1894280784155017/?fref=ts Rapporten støttes av blant annet Naturvernforbundet, WWF, Greenpeace, Natur og Ungdom, Kirkens Nødhjelp, Framtiden i våre hender og Utviklingsfondet.

Velkommen!