Klimavettregler til stortingskandidatene

21 Jun Klimavettregler til stortingskandidatene

Klimavalgalliansen i Bergen og omland har henvendt seg til 35 toppkandidater fra alle politiske partier, og sendt dem heftet med de 10 klimavettreglene.

Kjære stortingskandidat
11. september nærmer seg, dagen for første stortingsvalg etter at Norge sluttet seg til klimaavtalen i Paris. Mens andre land vi gjerne sammenlikner oss med har redusert sine klimagassutslipp, er norske klimagassutslipp nå høyere enn i 1990! Ord må omsettes til handling og vi har svært dårlig tid.

Klimavalgalliansen har utarbeidet De 10 NASJONALE KLIMAVETTREGLENE 2016 (vedlagt). Disse er utarbeidet som en «idébank» og hjelp til alle politikere som vil utvikle god klimapolitikk. Innholdet er utarbeidet etter innspill fra en rekke fagmiljøer og organisasjoner og tar utgangspunkt i Klimavalgalliansens felles plattform, se http://www.klimavalgalliansen.no/?page_id=36. Vi tilbyr deg dette verktøyet og anbefaler å bruke det.

Vi håper de Nasjonale Klimavettreglene vil hjelpe deg og andre til viktige politiske grep som kan gjennomføres for å komme i gang med rask reduksjon av Norges klimagassutslipp. Fint om du ville spre dem innen eget parti og til samarbeidende nettverk for bruk i det politiske arbeidet.

Det er fortsatt fullt mulig å skape en bedre klima-framtid.
Godt valg!

Med vennlig hilsen,
På vegne av Klimavalgalliansen Bergen og omland,
Bjørghild des Bouvrie

Klimavalgalliansen Bergen og omland er et nettverk for KLIMA-samarbeid mellom Besteforeldrenes klimaaksjon‎ Hordaland, Bergen Klimanettverk, LO-Bergen og Omland, Framtiden i våre hender, Greenpeace Bergen, Spire Bergen, Naturvernstudentene Bergen, Bjørgvin Bispedømme, Bergen NU, Folkeaksjonen LoVeSe, Concerned students.