Klimamarsj for et vendepunkt

23 May Klimamarsj for et vendepunkt

Lørdag 2. september er det nasjonal aksjonsdag for Klimavalgalliansen. I Oslo blir det klimamarsj for et vendepunkt med Norges største klimakor. Hev stemmen og gjør valget til et vendepunkt for klima.

 

HVA SKJER?
Klimamarsj fra Jernbanetorget til Stortinget lørdag 2. september kl. 13.
Norges største klimakor. Oslo Janitsjar spiller. Sandra Kolstad med minikonsert.

Appeller ved:
Karl Ove Knausgård
Helga Haugland Byfuglien (preses i Bispemøtet i Den norske kirke)
Jan Egeland (generalsekretær i Flyktninghjelpen)
Elina Berg (Natur og Ungdom, 16 år og uten stemmerett)

Velkommen til en fargerik fest og protest!

Se mer på
Facebook

BAKGRUNN
Paris-avtalen skulle bli et vendepunkt for klima. Nå går Trump sin egen vei, og verden fordømmer han.

Norge skal følge avtalen, men fortsetter med oljeboring som før. Og klimamålet for 2020 kan vi bare drømme om å nå.

I november 2015 marsjerte flere tusen i Oslo og millioner i verden for en ambisiøs og rettferdig klimaavtale i Paris. Før Stortingsvalget i september marsjerer vi igjen.

Dette blir den siste i en rekke markeringer for et vendepunkt for klima som en allianse av miljøbevegelse, fagbevegelse, forskere og tros- og livssynssamfunn står bak.

VÅRE KRAV – VI VIL HA KLIMAVALG
La oljen i Arktis ligge
Skal Paris-målene nås må mesteparten av olje og gassen bli liggende i bakken.

100 000 nye klimajobber
Regjeringen må satse på arbeidsplasser for fremtiden som bidrar til å redusere klimagassutslipp og omstille Norge.

Vis klimarettferdighet
Norge må følge opp sine forpliktelser med kraftige utslippskutt innenlands, og øke støtten til omlegging og skadebegrensning i Sør.

BLI MED PÅ FOLKEFESTEN!
Vi vil gjerne ha alle yrkesgrupper og uniformer, musikere, kor, idrettslag osv. med i marsjen – få med deg folk!
Ta med faner og paroler! Marsjen er for alle – store og små, gamle og unge.

VIL DU VÆRE MED?
Vil du bidra eller vil din organisasjon slutte seg til?
Ta kontakt med Audun Randen Johnson, arj@naturvernforbundet.no.