Arbeid og velferd mulig uten olje

09 May Arbeid og velferd mulig uten olje

Fagforbundet ønsker å få LO-kongressen med på en styrt nedtrapping av oljeinvesteringene innen 2050. I arbeidet med dette har de fått Samfunnsøkonomisk analyse til å regne på hva det vil koste . Rapporten «100 000 klimajobber», konkluderer med at: «En forsert utfasing av petroleumsvirksomheten kan være en effektiv politikk for å redusere norske og globale utslipp av klimagasser». Les mer om rapporten på Fagforbundets nettsider i dag: http://www.fagforbundet.no/forsida/ny-klimarapport-arbeid-og-velferd-mulig-uten-olje/?article_id=141935