Gå i tog for klima 1. mai

27 Apr Gå i tog for klima 1. mai

Mandag er det 1. mai, fagbevegelsens og folkelige bevegelsers kamp- og solidaritetsdag.

Vi oppfordrer alle til å stille i tog over hele landet med paroler, faner og håndplakater for klima og miljø. Det er rom for budskap om klimajobber og annet som samsvarer med alliansens plattform. Ta kontakt med lokale LO-forbund for oversikt over hva som skjer.

1. mai i Oslo

Arrangementet starter med appeller på Youngstorget kl. 11.30. Toget starter kl. 12.45 og  ”Rettferdig omstilling-100 000 nye klimajobber-varig vern av LoVeSe” er en av hovedparolene.

Klimavalgalliansen med tilhørende herligheter går bak denne parolen, i pulje fem i år som i fjor, og vi oppfordrer alle til å gå her, slik at miljødelen av toget blir så lang som mulig.

Mer informasjon:

www.lo-oslo.no

https://www.facebook.com/events/1371215799611810/