Vendepunkt: Vardebrenning for Lofoten, Vesterålen og Senja

17 Jan Vendepunkt: Vardebrenning for Lofoten, Vesterålen og Senja

Klimavalgalliansen med tros- og livssynssamfunn, miljøbevegelse og fagbevegelse har gått sammen om en serie markeringer for et vendepunkt i klimapolitikken. Et halvt år før Stortingsvalget skal vi vise at vi vil verne om Lofoten, Vesterålen og Senja.

11. mars tennes varder over hele landet for å varsle om faren med oljeboring.

Se oversikten over den nasjonale vardebrenningen på sidene til Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Foran Stortinget blir det appeller, musikk, sang og slagord kl. 13.

Velkommen til fest og protest!

PROGRAM
– Minikonsert med Moddi
– Appeller ved:
Wenche Cumming (Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe)
Ingrid Skjoldvær (Natur og Ungdom)
Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet)
Agnes Lægreid (Miljøagentene)
Freddy Fjellheim (Forfatternes klimaaksjon)
Une Aina Bastholm (Miljøpartiet De Grønne)
Kari Elisabeth Kaski (SV)
Trine Skei Grande (Venstre)
– Sang og slagord

VÅRE KRAV
– La oljen i Arktis ligge og gi havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja varig vern mot oljevirksomhet
Skal Paris-målene nås må mesteparten av oljen og gassen bli liggende i bakken.

– 100 000 nye klimajobber
Regjeringen må legge til rette for minst 100 000 nye jobber som bidrar til å redusere klimagassutslipp og omstille Norge.

– Vis rettferdighet
Norge må følge opp sine forpliktelser med kraftige utslippskutt innenlands, og øke støtten til omlegging og skadebegrensning i Sør.

Se også arrangementet på Facebook