Nasjonale klimavettregler

21 Sep Nasjonale klimavettregler

Høsten 2017 holdes første stortingsvalg etter at Norge sluttet seg til klimaavtalen i Paris. Mens andre land vi gjerne sammenlikner oss med har redusert sine klimagassutslipp, har norske klimagassutslipp økt! Ord må omsettes til handling og vi har svært dårlig tid.

Gjennom de Nasjonale Klimavettreglene ønsker Klimavalgalliansen å inspirere alle partier i Norge til viktige politiske grep som kan gjennomføres for å komme i gang med rask reduksjon av Norges klimagassutslipp og påvirke i riktig retning internasjonalt.
«Nasjonale klimavettregler» er utarbeidet som en «idébank» og hjelp til alle politikere som vil utvikle god klimapolitikk. Innholdet er utarbeidet etter innspill fra en rekke fagmiljøer og organisasjoner og tar utgangspunkt i Klimavalgalliansens felles plattform.

Klimavalgalliansen trapper nå kraftig opp sin aktivitet og mobiliserer for et reelt vendepunkt i klimapolitikken foran valget i 2017. Klimavalgalliansen vil bidra til tidenes folkemobilisering for klima i forkant av valget!

Sørg for at ditt partis politikk medvirker til å stanse klimagassutslipp og miljøødeleggelser. De nasjonale klimavettreglene bør inkluderes i ditt partis program for 2017–2021! Hver dag øker mengden av klimagasser i atmosfæren. Det er ingen grunn til å vente!

Klimavettreglene