Klimavalgalliansens fellesmøte

26 Jan Klimavalgalliansens fellesmøte

Onsdag 14. februar avholdt Klimavalgalliansen sitt årlige fellesmøte. Fellesmøtet åpnet med innledning ved Kristin Strømsnes, professor Institutt for sammenliknende politikk UiB: Hva motiverte organisasjonene til å bli med på Klimavalg 2013?
Strømsnes er en av tre forfattere bak en forskningsartikkel om kampanjen som var forløperen til Klimavalgalliansen.

Referat fra fellesmøtet

På fellesmøtet ble det valgt nytt fellesutvalg som skal følge opp arbeidet videre.

Klimavalgalliansens krav og retningslinjer ble ikke endret.

Klimameldingen er for tiden til behandling på Stortinget og fellesmøtet vedtok en uttalelse i den forbindelse: «Klimavalgalliansen uttrykker en sterk bekymring for Norges klimaambisjoner. Norge har satt mål for å redusere klimagasser som ligger langt under det som Paris-avtalen har lagt til grunn.»

Sak fra fellesmøtet på nettsiden til Besteforeldrenes klimaaksjon

Saker på fellesmøtet:

Sak 1: Konstituering og åpning Valg av møteleder og referent Presentasjonsrunde

Sak 2: Årsberetning Klimavalgalliansen 2017

Sak 3: Politisk plattform
Dagens plattform
Fellesutvalget foreslår ingen endringer i plattformen.

Sak 4: Retningslinjer for Klimavalgalliansen
Dagens retningslinjer
Fellesutvalget foreslår ingen endringer i retningslinjene.

Sak 5: Økonomi
Presentasjon av alliansens økonomi.

Sak 6: Milepæler og felles aktiviteter 2018-2019

Sak 7: Valg
Valg av nytt fellesutvalg
Valg av valgkomite

Oversikt over dagens fellesutvalg finner dere på

Valgkomite: Halfdan Wiik: halfdan.wiik@hsh.no
Tale Ellingvåg: taleellingvag@gmail.com