Ikkje for seint å snu –

03 Sep Ikkje for seint å snu –

Song og musikk og god stemning prega markeringa til Klimavalalliansen på Torgallmenningen i Bergen i går. Medlem av Concerned Scientist og professor i internasjonal helse, Gunnar Kvåle, heldt ein sterk appell. Saman med han var aktivistar og appellantar frå Naturvernstudentane, FIVH og Besteforeldrenes klimaaksjon.

Foto: Turid Heggland

Eg har lenge arbeidd som lege og forskar innan internasjonal helse. Det er semje mellom helseforskarar om at global oppvarming er den største trusselen mot global helse i vårt hundreår. Alt no ved ei global oppvarming på vel ein grad global ser vi store skader.

I år har vi opplevd sterk hete, tørke og brannar i Sør-Europa. Alvorlege hetebølger vil råka ein stadig større del av verda om me ikkje greier å redusera utsleppa. Vi må i dei komande 10-år rekna med ei sterke auke av dødsfall på grunn av hete, både i Europa og ikkje minst i tropene.

Dersom utsleppa held fram som no, vil temperaturen nå eit nær døyeleg nivå i mange område i tropene. Samstundes får vi sterkare orkanar og kraftigare ekstremnedbør med flom og store skader.

I Texas har dei nett opplevd det kraftigaste nedbøren og flaum som nokon gong har råka dette området. Det er meldt at over tusen har mist livet i flommen som no herjar i store deler av India og Bangladesh. Mange millionar er råka. Konsekvensane av vidare global oppvarming er endå sterkare orkanar og større nedbørsmengder. Store landområde vil bli ubebuelege.

Difor: Klimagassutsleppa må reduserast så rasks som det er mogeleg. Det er på høg tid å bremsa norsk oljeproduksjon, slik Klimavalalliansen krev! Det uansvarleg å satsa på fortsatt full kjør i oljeproduksjonen som Norge no gjer. Det er spesielt uansvarleg å leggja opp til å leita etter meir olje og gass med tanke på produksjon om 10-20 år, når vi veit at utsleppa då må gå mot null. Men trass i dette prøver Olje- og energiminister Terje Søviknes å skræma oss med at velferdsstaten er truga dersom vi ikkje opnar nye felt i Barentshavet.

Men sanninga er det motsette. Norsk oljeproduksjon skadar helse og velferd! Sjefen for Earth Institute ved Columbia University, den verdkjende økonomen Jeffrey Sachs, seier dette om norsk oljeutvinning i Arktis: «De vil sløsa bort pengane og øydeleggja jorda!» Noreg fører likevel ein politikk som om vi trygt kan fortsetja å vinna ut og bruka olje i mange 10-år framover og fortsetja å leita etter meir Dette er ei farleg feilsluting!

Vi treng fleire politikarar som ser alvoret og som set alt inn på å endra kurs og som styrer mot fornybarsamfunnet.

Det er ikkje for seint å snu!
Gjer valet til eit vendepunkt for klima!
Saman kan vi skapa ei betre framtid!

GODT VAL!

“VI MÅ TA KLIMAVAL!”: Songskrivar og forsangar Ola Dimmen var på vitjing frå Besteforeldrenes rangleorkester i Trondheim, og gjorde stor lukke mellom folk på Torgallmenningen. Her saman med Emilie Ulsnes Sommervold frå Naturvernstudentane. Foto: Turid Heggland

Tonje Sæther frå Naturvernvernstudentene minte om at «framtida velgjast no», og at tiltak som verkar ikkje kan skyvast fram i ei uviss framtid, slik politikarane har gjort alt for lenge. Foto: Turid Heggeland

«SOMLEPARTIA» kalte Halfdan Wiik frå Besteforeldreaksjonen, Arbeiderpartiet og Høgre. Dei har i 30 vært grundig informert om farene, men prioritert vekst og arbeidsplassar og ikkje gjort noko som monner med klimagassutsleppa. Foto: Turid Heggland

Kai Grieg frå FN-sambandet leia arrangementet, og heldt også styr på politikarane som fekk sleppe til. Her med Gina Barstad, 2 kandidat for Hordaland SV, og olje- og energiminister Terje Søviknes fra FrP som sporty stilte opp på krykker.