Uncategorized

23 Jun Klimavalgalliansen i Grenland utfordrer

KRONIKK TELEMARKSAVISA 22. JUNI: Klimavalgalliansen (KVA) 2017 er en nasjonal kampanje som har pågått siden siste valg for at våre politikere skal ta større hensyn til klimautviklingen i sine politiske beslutninger. Dette i solidaritet med fattige land og våre etterkommere, våre barn og barnebarn, som skal...

Read More

21 Jun Klimavettregler til stortingskandidatene

Klimavalgalliansen i Bergen og omland har henvendt seg til 35 toppkandidater fra alle politiske partier, og sendt dem heftet med de 10 klimavettreglene. Kjære stortingskandidat 11. september nærmer seg, dagen for første stortingsvalg etter at Norge sluttet seg til klimaavtalen i Paris. Mens andre land vi gjerne...

Read More

10 Jun For en bedre valgdebatt

Cicero Senter for klimaforskning er kommet med rapporten «Klimavalg 2017», som er ment som et kunnskapsgrunnlag for klimadebatter under årets valgkamp. «Det er behov for en rapport som kan oppsummere hva forskningen forteller om sentrale spørsmål i klimapolitikken, slik at den politiske debatten kan føres på...

Read More

03 Jun Modige politikere etterlyses

Klimavalgalliansen i Hordaland – ved Naturvernforbundet, Greenpeace, FIVH, Bjørgvin bispedømme, Kirkens Nødhjelp, Besteforeldreaksjonen og Concerned Scientists – offentliggjør i dagens Bergens Tidende et brev til fylkets stortingskandidater. De blir bedt om å bidra til et taktskifte i klimapolitikken i kommende stortingsperiode. Det pekes på tre...

Read More

30 May Kunstneropprop mot oljeinvesteringer

Jostein Gaarder, Knut Nærum og Maja Ratkje er blant om lag 70 kunstnere som nå oppfordrer norske banker til å trekke sine investeringer i fossilindustrien og ta større ansvar i arbeidet for å redde verden fra global oppvarming. Oppropet er initiert av aktivistgruppa Stopp oljesponsing...

Read More

26 May Norge må ta større ansvar

I et brev til de politiske partiene i fylket peker Besteforeldreaksjonen i Hordaland på at klima står i fare for å havne i bakleksa i valgkampen. Partiene bruker store ord og snakker om «vår tids største utfordring». Men de tar ikke innover seg kravene til...

Read More

23 May Klimamarsj for et vendepunkt

Lørdag 2. september er det nasjonal aksjonsdag for Klimavalgalliansen. I Oslo blir det klimamarsj for et vendepunkt med Norges største klimakor. Hev stemmen og gjør valget til et vendepunkt for klima.   HVA SKJER? Klimamarsj fra Jernbanetorget til Stortinget lørdag 2. september kl. 13. Norges største klimakor. Karl Ove Knausgård...

Read More

21 May Bill McKibben: Klimafornekting i praksis

I den amerikanske nettavisen Huffington Post går den internasjonalt kjente klimaaktivisten Bill McKibben – vinner av Sofieprisen 2013 – til frontalangrep på den norske regjeringen for oljeutvinningsplanene i Arktis. Klimabevisste norske politikere er på linje med klimafornekteren Donald Trump og hans regjering, skriver han, og...

Read More

09 May Arbeid og velferd mulig uten olje

Fagforbundet ønsker å få LO-kongressen med på en styrt nedtrapping av oljeinvesteringene innen 2050. I arbeidet med dette har de fått Samfunnsøkonomisk analyse til å regne på hva det vil koste . Rapporten «100 000 klimajobber», konkluderer med at: «En forsert utfasing av petroleumsvirksomheten kan...

Read More

27 Apr Gå i tog for klima 1. mai

Mandag er det 1. mai, fagbevegelsens og folkelige bevegelsers kamp- og solidaritetsdag. Vi oppfordrer alle til å stille i tog over hele landet med paroler, faner og håndplakater for klima og miljø. Det er rom for budskap om klimajobber og annet som samsvarer med alliansens plattform....

Read More