FREMTIDEN VELGES NÅ!

Klimavalgalliansen er en partipolitisk uavhengig allianse med over 60 organisasjoner som mobiliserer for å få klima høyere opp på den politiske dagsorden. Vi krever:

 • Kutt norske utslipp i tråd med Paris-avtalens målsettinger og klimapanelets anbefalinger
 • Vis solidaritet og klimarettferdighet
 • Skap rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber nå
 • Brems norsk oljeutvinning
 • La folket bli en del av løsningen
 • Invester i klimaløsningene
 • Klimamarsj for et vendepunkt

  Lørdag 2. september er det nasjonal aksjonsdag for Klimavalgalliansen. I Oslo blir det klimamarsj for et vendepunkt med Norges største klimakor. Hev stemmen og gjør valget til et vendepunkt for klima.  ...

 • Forandre verden – den trenger det

  Klimatrusselen viser at menneskeheten er kommet til et punkt der vi har kapasitet til å ødelegge oss selv og det meste av det vi forbinder med sivilisert liv. Men det har vært situasjonen helt siden 1945 og den første atombomba, sier John Gunnar Mæland. Han......

 • Med sang og argumenter for klima

  Valgkampen er igang og de neste ukene skal klimaaktivister stå på stand og ha arrangementer rundt omkring i landet. En av de ivrigste er Ola Dimmen fra Besteforeldrenes Klimaaksjon i Trondheim. Han stiller med både egne sanger og gitar, og et nylaget argumenthefte som er......

 • Lunsjseminar om nedbygging av oljevirksomheten

  Naturvernforbundet inviterer til åpent seminar om “Norges oljepine – hvorfor Norge bør vise vei for en kontrollert nedbygging av fossil energiproduksjon”. Norge har fått æren av å være det første landet som den internasjonale klimarapporten «The Sky’s Limit – Why the Paris Climate Goals Require a......

 • Hvordan bekjempe oljeavhengigheten?

  To sosialmedisinere tar i en kronikk i Dagbladet til orde for å behandle avhengigheten av fossil energi på samme måte om andre avhengighetsproblemer: Man må begrense tilgangen til de vanedannende stoffene og ikke bare forbruket. Norge og andre oljelangere må stoppes, mener de....

 • Kan framtida bli “grønn”? – miljøvalg i en skjebnetid!

  Klimavalgalliansen inviterer til møte på Litteraturhuset i Oslo 31. august. Midt i stortingsvalgkampen er tida inne for en samtale mellom generasjonene – for et annerledes valg-event! Tid: Torsdag 31. august kl. 15.30-17.00 Litteraturhuset i Oslo , Kjelleren Gratis, støttet av Fritt Ord På Facebook Nestorene......

 • Klimavalgkampen 2013

  Endelig er de gamle nettsidene til Klimavalg 2013 oppe igjen, tilgjengelig som link som du finner oppe til høyre på denne sida. – Vi har lenge hatt tekniske problemer med dette, forteller Halfdan Wiik, som hadde ansvaret for nettsidene den gangen. Det var Besteforeldrenes klimaaksjon......

 • Klimavalgalliansen i Grenland utfordrer

  KRONIKK TELEMARKSAVISA 22. JUNI: Klimavalgalliansen (KVA) 2017 er en nasjonal kampanje som har pågått siden siste valg for at våre politikere skal ta større hensyn til klimautviklingen i sine politiske beslutninger. Dette i solidaritet med fattige land og våre etterkommere, våre barn og barnebarn, som......

 • Klimavettregler til stortingskandidatene

  Klimavalgalliansen i Bergen og omland har henvendt seg til 35 toppkandidater fra alle politiske partier, og sendt dem heftet med de 10 klimavettreglene. Kjære stortingskandidat 11. september nærmer seg, dagen for første stortingsvalg etter at Norge sluttet seg til klimaavtalen i Paris. Mens andre land......

 • For en bedre valgdebatt

  Cicero Senter for klimaforskning er kommet med rapporten «Klimavalg 2017», som er ment som et kunnskapsgrunnlag for klimadebatter under årets valgkamp. «Det er behov for en rapport som kan oppsummere hva forskningen forteller om sentrale spørsmål i klimapolitikken, slik at den politiske debatten kan føres på......

 • Modige politikere etterlyses

  Klimavalgalliansen i Hordaland – ved Naturvernforbundet, Greenpeace, FIVH, Bjørgvin bispedømme, Kirkens Nødhjelp, Besteforeldreaksjonen og Concerned Scientists – offentliggjør i dagens Bergens Tidende et brev til fylkets stortingskandidater. De blir bedt om å bidra til et taktskifte i klimapolitikken i kommende stortingsperiode. Det pekes på tre......

 • Kunstneropprop mot oljeinvesteringer

  Jostein Gaarder, Knut Nærum og Maja Ratkje er blant om lag 70 kunstnere som nå oppfordrer norske banker til å trekke sine investeringer i fossilindustrien og ta større ansvar i arbeidet for å redde verden fra global oppvarming. Oppropet er initiert av aktivistgruppa Stopp oljesponsing......

 • Norge må ta større ansvar

  I et brev til de politiske partiene i fylket peker Besteforeldreaksjonen i Hordaland på at klima står i fare for å havne i bakleksa i valgkampen. Partiene bruker store ord og snakker om «vår tids største utfordring». Men de tar ikke innover seg kravene til......

 • Bill McKibben: Klimafornekting i praksis

  I den amerikanske nettavisen Huffington Post går den internasjonalt kjente klimaaktivisten Bill McKibben – vinner av Sofieprisen 2013 – til frontalangrep på den norske regjeringen for oljeutvinningsplanene i Arktis. Klimabevisste norske politikere er på linje med klimafornekteren Donald Trump og hans regjering, skriver han, og......

 • Arbeid og velferd mulig uten olje

  Fagforbundet ønsker å få LO-kongressen med på en styrt nedtrapping av oljeinvesteringene innen 2050. I arbeidet med dette har de fått Samfunnsøkonomisk analyse til å regne på hva det vil koste . Rapporten «100 000 klimajobber», konkluderer med at: «En forsert utfasing av petroleumsvirksomheten kan......

 • Gå i tog for klima 1. mai

  Mandag er det 1. mai, fagbevegelsens og folkelige bevegelsers kamp- og solidaritetsdag. Vi oppfordrer alle til å stille i tog over hele landet med paroler, faner og håndplakater for klima og miljø. Det er rom for budskap om klimajobber og annet som samsvarer med alliansens......

 • På tomannshånd med politikerne

  I Trondheim har Klimavalgalliansen denne våren samlet representanter fra alle partier – ikke til debatt med hverandre, slik det er vanlig, men én og én til samtale rundt bordet, med godt forberedte utspørrere og med de mange som har vist interesse for denne uvanlige politiske......

 • Vendepunkt: Vardebrenning for Lofoten, Vesterålen og Senja

  Klimavalgalliansen med tros- og livssynssamfunn, miljøbevegelse og fagbevegelse har gått sammen om en serie markeringer for et vendepunkt i klimapolitikken. Et halvt år før Stortingsvalget skal vi vise at vi vil verne om Lofoten, Vesterålen og Senja. 11. mars tennes varder over hele landet for......

 • Fellesmøte i Klimavalgalliansen 2017

  Mandag 13. februar avholder Klimavalgalliansen sitt årsmøte. Alle organisasjoner, lokale kontakter og andre interesserte er velkomne. Dette er stedet for å diskutere hvordan vi skal gjøre årets Stortingsvalg til et klimavalg! Fellesmøtet er den årlige møteplassen for alle organisasjoner som er tilsluttet Klimavalgalliansen, og vi......

 • Klimafestivalen §112 18.-28. januar

  Nå går startskuddet for Klimafestivalen § 112, og Norges dugnadsånd svikter ikke! I år ligger det an til rekordmange arrangementer under Klimafestivalen § 112. Vi er mange som bryr oss om klimasaken, og 18.-28. januar slår vi oss sammen så det braker! Det samlende fokuset i festivalen er......